ARK: Survival Evolved (The Island) #3 – Siêu Nhân Phun Lửa Fire Trike

ARK: Survival Evolved (The Island) #3 – Siêu Nhân Phun Lửa Fire Trike Facebook Cá Nhân: https://www.facebook.com/phuong.youtuber Fanpage FanGO: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu các bạn 🙂

ARK: Survival Evolved (The Island) #2 – Có Cả Khủng Long Robot Triceratops

ARK: Survival Evolved (The Island) #2 – Có Cả Khủng Long Robot Triceratops Facebook Cá Nhân: https://www.facebook.com/phuong.youtuber Fanpage FanGO: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu các bạn 🙂

ARK: Survival Evolved (The Island) #1 – Khủng Long Robot Parasaur

ARK: Survival Evolved (The Island) #1 – Khủng Long Robot Parasaur Facebook Cá Nhân: https://www.facebook.com/phuong.youtuber Fanpage FanGO: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu các bạn 🙂

ARK: Survival Evolved Online #56 – Bắt Được Quái Thú Đầu Chim Griffin

ARK: Survival Evolved Online #56 – Bắt Được Quái Thú Đầu Chim Griffin Facebook Của Mình! ➤ https://www.facebook.com/phuong.youtuber Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu các bạn 🙂

ARK: Survival Evolved – Tập 19 – Máy Farm Metal Siêu Khủng (Ankylosaurus)

ARK: Survival Evolved – Tập 19 – Máy Farm Metal Siêu Khủng (Ankylosaurus) Facebook: https://www.facebook.com/phuong.youtuber Fanpage: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu các bạn 🙂

ARK: Survival Evolved – Tập 18 – Cưỡi Rồng Đi Bắt Quetzal và Rồng Băng (Ice Wyvern)

ARK: Survival Evolved – Tập 18 – Cưỡi Rồng Đi Bắt Quetzal và Rồng Băng (Ice Wyvern) Facebook: https://www.facebook.com/phuong.youtuber Fanpage: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu các bạn 🙂

ARK: Survival Evolved – Tập 17 – Xâm Hình Cho Tèo Độc và Rồng Lộn (Tattoo Wyvern)

ARK: Survival Evolved – Tập 17 – Xâm Hình Cho Tèo Độc và Rồng Lộn (Tattoo Wyvern) Facebook: https://www.facebook.com/phuong.youtuber Fanpage: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu các bạn 🙂

ARK: Survival Evolved Online #55 – Đi Tìm Khủng Long Bạo Chúa Giganotosaurus

ARK: Survival Evolved Online #55 – Đi Tìm Khủng Long Bạo Chúa Giganotosaurus Facebook: https://www.facebook.com/phuong.youtuber Fanpage: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu các bạn 🙂

ARK: Survival Evolved – Tập 16 – Bắt được Bạch tuộc khổng lồ Tusoteuthis

ARK: Survival Evolved – Tập 16 – Bắt được Bạch tuộc khổng lồ Tusoteuthis Facebook: https://www.facebook.com/phuong.youtuber Fanpage: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu các bạn 🙂

ARK: Survival Evolved – Tập 15 – 2 Chú Khủng Long Của Nobita (Dinosaurs in Doraemon)

ARK: Survival Evolved – Tập 15 – 2 Chú Khủng Long Của Nobita (Dinosaurs in Doraemon) Facebook: https://www.facebook.com/phuong.youtuber Fanpage: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu các bạn 🙂


Show Buttons
Hide Buttons