ARK: Survival Evolved #9 – Siêu Rồng Băng Tàng Hình (Spectral Wyvern)

ARK: Survival Evolved #9 – Siêu Rồng Băng Tàng Hình (Spectral Wyvern) Facebook Của Mình Nè! ➤ https://facebook.com/phuong.youtuber Fanpage FanGO: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu tất cả các bạn! ^_^

ARK: Survival Evolved #8 – Siêu BOSS Khủng Long (Forewolrd Guradian Titan)

ARK: Survival Evolved #8 – Siêu BOSS Khủng Long (Forewolrd Guradian Titan) Facebook Của Mình Nè! ➤ https://facebook.com/phuong.youtuber Fanpage FanGO: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu tất cả các bạn! ^_^

ARK: Survival Evolved (Crystal Isles) #7 – Chiến Binh Robot Gorilla (Prome Gorilla)

ARK: Survival Evolved (Crystal Isles) #7 – Chiến Binh Robot Gorilla (Prome Gorilla) Facebook Của Mình Nè! ➤ https://facebook.com/phuong.youtuber Fanpage FanGO: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu tất cả các bạn! ^_^

ARK: Survival Evolved (Crystal Isles) #6 – Bạo Chúa Bị Đột Biến (Mosasaur REX)

ARK: Survival Evolved (Crystal Isles) #6 – Bạo Chúa Bị Đột Biến (Mosasaur REX) Facebook Của Mình Nè! ➤ https://facebook.com/phuong.youtuber Fanpage FanGO: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu tất cả các bạn! ^_^

ARK: Survival Evolved (Crystal Isles) #5 – Siêu Nhện Robot Khổng Lồ (Prome Broodmother)

ARK: Survival Evolved (Crystal Isles) #5 – Siêu Nhện Robot Khổng Lồ (Prome Broodmother) Facebook Của Mình Nè! ➤ https://facebook.com/phuong.youtuber Fanpage FanGO: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu tất cả các bạn! ^_^

ARK: Survival Evolved (Crystal Isles) #4 – Khủng Long Tàng Hình (Spirit Carno)

ARK: Survival Evolved (Crystal Isles) #4 – Khủng Long Tàng Hình (Spirit Carno) Facebook Của Mình Nè! ➤ https://facebook.com/phuong.youtuber Fanpage FanGO: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu tất cả các bạn! ^_^

ARK: Survival Evolved (Crystal Isles) #3 – Có Cả Quái Thú Dominus Manticore

ARK: Survival Evolved (Crystal Isles) #3 – Có Cả Quái Thú Dominus Manticore Facebook Của Mình Nè! ➤ https://facebook.com/phuong.youtuber Fanpage FanGO: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu tất cả các bạn! ^_^

ARK: Survival Evolved (Crystal Isles) #2 – Chú Ngựa Địa Ngục (Hell Horse)

ARK: Survival Evolved (Crystal Isles) #2 – Chú Ngựa Địa Ngục (Hell Horse) Facebook Của Mình Nè! ➤ https://facebook.com/phuong.youtuber Fanpage FanGO: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu tất cả các bạn! ^_^

ARK: Survival Evolved (Crystal Isles) #1 – Bạo Chúa Bị Phong Ấn (Ancient REX)

ARK: Survival Evolved (Crystal Isles) #1 – Bạo Chúa Bị Phong Ấn (Ancient REX) Facebook Của Mình Nè! ➤ https://facebook.com/phuong.youtuber Fanpage FanGO: https://www.facebook.com/gamehaychopc Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu tất cả các bạn! ^_^

ARK: Survival Evolved (The Island) #29 – Quái Vật Truyền Thuyết TITAN Dragon

ARK: Survival Evolved (The Island) #29 – Quái Vật Truyền Thuyết TITAN Dragon Facebook Của Mình! ➤ https://www.facebook.com/phuong.youtuber Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình! Mình yêu tất cả các bạn! ^_^


Show Buttons
Hide Buttons