Permakultúra – môže zveľadenie kúska zeme zachrániť svet? | Patrícia Černáková | TEDxBratislava

Permakultúra je spôsob hospodárenia s pôdou udržateľným spôsobom, ktoré sa čo najviac snaží priblížiť prírode. Patricia je diplomovaná permakultúrna dizajnérka a jedna z najväčších odborníčok na permakultúru na Slovensku. Ako dcéra priekopníka permakultúry v bývalom Československu, Karola Končka, sa s permakultúrou stretávala už od detstva. Vo svojom vystúpení spomína názorné príklady, ako naším konaním ovplyvňujeme krehkú rovnováhu prírodných spoločenstiev, ale tiež ako prevzatím zodpovednosti za kúsok zeme môžeme prispieť k riešeniu globálnych problémov.
Permaculture is a system of sustainable agricultural and social design principles of working with, rather than against nature. Patricia is a professional permaculture designer and one of the most renown permaculture experts in Slovakia. As a daugter of a permaculture pioneer in the former Czechoslovakia, she was exposed to this philosophy from her early childhood. In her insightfull talk she present real-life examples of how our behaviour affects the fragile ballance of natural ecosystems and how, by taking the responsibility for a piece of land, we can actually contribute to solving global problems. As a daughter of permaculture pioneer in former Czechoslovakia, Patricia helps to establish gardens in a permaculture way to get closer to nature. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedxShow Buttons
Hide Buttons